czwartek, 25 października 2018

Terapia logopedyczna - co to takiego?  2 września 2018r. rozpoczęliśmy

w   Szkole  Podstawowej nr 2  

w Świebodzinie
 kolejny rok nauki i pracy, także logopedycznej.

 Jako Logopeda

zapraszam wszystkich zainteresowanych 

do mojego gabinetu, 

który znajduje się w budynku B naszej szkoły, 

na parterze obok stołówki.Od 2 września 2018r.

w trakcie zajęć szkolnych
                  przeprowadziłam we wszystkich klasach 

   przesiewowe badania logopedyczne.
Niektórzy uczniowie za zgodą Rodziców 
mogą uczęszczać na zajęcia terapii mowy.

             Na czym polega terapia logopedyczna ?


 Na podstawie wstępnej diagnozy logopedycznej wymowy  dziecka oraz aktualnego stanu narządów artykulacyjnych

 ustala się indywidualny program pracy 

korygującej problem artykułowania wypowiedzi ustnych.


 Jednym z najważniejszych akcesoriów logopedycznych 
jest lustro. 

Na na nim widać twarz  logopedy i dziecka 
podczas wspólnych ćwiczeń artykulacyjnych. 
Przed nim analizuje się każdy ruch :
żuchwy, języka, warg, policzków
i ustala plan korygowania zaistniałego problemu wymowy. 


Na zajęciach obowiązuje indywidualizacja 
i dostosowanie metod i form pracy 
do aktualnych potrzeb określonego dziecka.

Gdy nieprawidłowa wymowa utrzymuje się dłużej
wówczas włącza się  do terapii
 ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.Dziecko słucha - rozumuje - naśladuje. 

Uwaga !!!

Mowa u prawie wszystkich dzieci
 rozwija się podobnie, więc :